ทัพเรือภาคที่ 3 ส่งมอบความห่วงใยและการดูแล ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนเกาะมะพร้าว จังหวัดภูเก็ต

27/01/2021 22:00
 

วานนี้ พลเรือตรี ทศพล  ผลดี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 / ผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค ๔ ส่วนแยกทหารเรือ ได้นำคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ 3 เดินทางไปยังโรงเรียนเกาะมะพร้าว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อทำกิจกรรมปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ โดยได้ทำการมอบอุปกรณ์การเรียนและเครื่องกีฬา พร้อมทั้งมอบทุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โดยโรงเรียนเกาะมะพร้าวเป็นโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษา ตั้งอยู่บนเกาะมะพร้าว ห่างจากชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตไปในทะเลด้านทิศตะวันออก มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 63 คน

นอกจากนั้นแล้ว รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมคณะ ยังได้เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ จำนวน 2 คน โดยการเดินทางไปทำกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกลแล้ว ยังได้เป็นการส่งมอบความห่วงใยและการดูแลซึ่งกันและกันระหว่างภาครัฐและประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
8,301
ทั้งหมด
450,816