รมว.ศึกษาธิการ เผย การเปิดเรียน 1 ก.พ.นี้ มี 4 จังหวัดเฝ้าระวังพิเศษเปิดเรียนแบบสลับวันเรียน เด็กต่อห้องไม่เกิน 25 คน

27/01/2021 21:00
 

           นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตนได้รับมอบหมายจาก ศบค. (ชุดเล็ก) ให้ชี้แจงถึงการเปิดเรียนในวันที่ 1 ก.พ. โดยมีข้อสรุปว่าการเปิดเรียนในวันที่ 1 ก.พ. จะมีการเปิดเรียนพร้อมกันใน 28 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชน ซึ่งมีจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดเดียวที่ยังจำเป็นต้องปิดเรียนไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์โควิดในพื้นที่ยังไม่คลี่คลาย แต่ใน 28 จังหวัดนั้นจะมี จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร ที่ยังคงเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง แต่เมื่อ ศบค.อนุญาตให้เปิดเรียนได้แล้ว ขอให้โรงเรียนยึดมาตรการอย่างเคร่งครัดโดย ศธ.กำหนดมาตรการโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดเฝ้าระวัง คือ ต้องมีการสลับวันมาเรียน และจำนวนนักเรียนต่อห้องต้องไม่เกิน 25 คน รวมถึงจัดบริการจุดล้างมือ และวัดไข้  อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ในพื้นที่ฝ้าระวังพิเศษ 4 จังหวัดจะมีการประเมินจาก ศบค.หลังเปิดเรียนในวันที่ 15 ก.พ. อีกครั้ง ซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้นก็จัดการเรียนการสอนได้ตามรูปแบบปกติ  สำหรับประเด็นการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในโรงเรียนเอกชนในระบบ เนื่องจากมีจัดการเรียนการสอนระหว่างปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนั้น โดยคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ได้มีมติให้สำนักงาน สช.ทำหนังสือถึงโรงเรียนเอกชนในระบบทั่วประเทศให้สรุปค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เป็นค่าบริการที่ไม่เกิดจริง เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าเครื่องใช้แรกเข้า ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ค่าทัศนศึกษา ค่ารถรับส่ง เป็นต้น เพื่อสรุปรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดว่ามีรายการใดบ้างที่ต้องจ่ายคืนผู้ปกครอง เนื่องจากตลอดเดือน ม.ค.นี้ไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน
 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
8,277
ทั้งหมด
450,792