ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา พร้อมขับเคลื่อนโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์”

27/01/2021 14:00
 

             วันนี้ (27 ม.ค. 64)  นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะหัวหน้าจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “โคก หนองนา แห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์” โดยมีจิตอาสา 904 ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นางนิภา งามไตรไร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง  นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะหัวหน้าจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า        ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 ให้จิตอาสาในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์” ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน โดยให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา จัดจิตอาสา 904 ติดตามผู้ที่ผ่านการอบรม “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง               กรมราชทัณฑ์” พร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการฯ ในระดับจังหวัด และอำเภอ พร้อมให้รายงานการติดตามผู้ผ่านการอบรม และรวบรวมข้อมูลส่งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (CARE) รวมทั้งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
7,927
ทั้งหมด
450,442