กรมการปกครอง ประกาศ ยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัวออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับบุคคล การทะเบียนราษฎร กรณีภัยที่เกิดจากโรคโควิด-19 ใน

17/01/2021 10:00
 

        กรมการปกครอง ประกาศ ยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว การออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล บัตรประจำตัวประชาชน และการทะเบียนราษฎร กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยมีประกาศพื้นที่ภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร ชลบุรี ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ระนอง ระยอง ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี สระแก้ว สระบุรี และอ่างทอง  เพื่อเป็นการช่วยเหลือความเดือดร้อน และลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน กรมการปกครองจึงได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมและลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ประกอบด้วย ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร  และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว  และค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล ทั้งนี้ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมและลดค่าธรรมเนียมข้างต้น เป็นระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันที่ 8 มกราคม 2564  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารการทะเบียน โทร 0-2791-7427 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
8,359
ทั้งหมด
450,874