ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ 17 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนนายเรือ เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารเรือไทย ผู้พลีชีพ ปกป้องเอกราช

17/01/2021 09:00
 

            วันนี้ เวลา 10.05 น. พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ เนื่องในวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ 17 มกราคม  ประจำปี 2564 เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของวีรชนทหารเรือ ที่สละชีวิตเพื่อปกป้องเอกราช และอธิปไตยของชาติ ณ อนุสรณ์เรือหลวงธนบุรี โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  ทั้งนี้ พิธีสดุดีวีรชนและบำเพ็ญกุศลแด่วีรชนกองทัพเรือ เป็นพิธีสำคัญที่กองทัพเรือจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทหารเรือทุกคนได้แสดงความเคารพ และระลึกถึงวีรกรรมของบรรพบุรุษทหารเรือที่ได้ทำการรบอย่างกล้าหาญ และยอมพลีชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ จากศัตรูผู้รุกรานแผ่นดินดังที่ได้จารึกความกล้าหาญของทหารเรือไทยไว้ในประวัติศาสตร์ เช่น ยุทธนาวีที่เกาะช้าง ระหว่างไทย กับ ฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมียุทธการสำคัญ  ที่ทำให้กองทัพเรือต้องสูญเสียทหารเรือผู้กล้าไปเป็นจำนวนมาก เช่น สงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม การปราบปรามผู้ก่อการร้ายตามแผนยุทธการสามชัย จังหวัดเพชรบูรณ์  ยุทธการผาภูมิ ณ บริเวณดอยผาจิ จังหวัดเชียงราย การเข้ายึดค่ายกรุงชิง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธการดอนน้อย จังหวัดหนองคาย การรบที่บ้านชำราก จังหวัดตราด เหตุการณ์ เรือ ต.98 ปะทะกับเรือประมงติดอาวุธไม่ปรากฏสัญชาติที่จังหวัดระนอง รวมไปถึงการปฏิบัติภารกิจเพื่อความสันติสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ล้วนแต่เป็นการเสียสละเพื่อปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แลกไว้ด้วยชีวิตทหารเรือเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีชีวิตอยู่อย่างสันติ.
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
8,331
ทั้งหมด
450,846