ศรชล.ภาค 3 บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จัดชุดลาดตระเวนในพื้นที่ จ.ระนอง ป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค

16/01/2021 14:00
 

      ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 โดย หน่วยเฉพาะกิจสกัดกั้นผู้อพยพหลบหนีเข้าเมือง รายงานการปฏิบัติวานนี้ ได้จัด เรือตรวจการณ์113 ลว.ตรวจเรือในทะเลเส้นทางท่าเรือเอนกประสงค์ระนอง – ก.สินไห  - ก.สรนีย์ // หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะสุรินทร์  ออกเรือลาดตระเวน เส้นทาง อ่าวบอน-อ่าวเต่า-อ่าวสับปะรด-อ่าวผักกาด // หน่วยปฏิบัติการ กรม สอ.รฝ.451 ก.ช้าง  ลาดตระเวนตรวจการณ์ทางบกในช่วงเวลากลางคืน //ศรชล.จังหวัด ระนอง. และ ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัด ระนองบูรณาการร่วมกับ ด่านศุลกากร   สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง, สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, ตำรวจน้ำและประมงจังหวัดระนอง ตรวจท่าเทียบเรือในพื้นที่รับผิดชอบ // ตำรวจน้ำระนอง จัดเรือตรวจการณ์ 635 ลาดตระเวนชายแดนทางทะเล  ลาดตระเวนทางบกตามช่องทางธรรมชาติ บริเวณเส้นทางจากบ้านทุ่งมะพร้าวไปบ้านสันติสุข ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี  ท่าเรือศุลกากร  และท่าเรืออันดามันคลับ ต.ปากน้ำ อ.เมือง   //และ ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทะเลไทย-เมียนมา จัดชุดลาดตะเวนพื้นที่ทางบก ตามแนวชายแดนไทย - เมียนมา แนวชายฝั่งลำน้ำกระบุรี บริเวณบ้านหัวถนน ต.น้ำจืด อ.กระบุรี  เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมกันนี้   ได้ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID - 19 อีก แก่ประชาชนในพื้นที่  อีกทั้งขอความร่วมมือในการแจ้งข้อมูล  หากพบเห็นบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติ  บริเวณแนวชายแดนทางทะเลไทย – เมียนมาร์ ด้วย 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
8,311
ทั้งหมด
450,826