ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดภูเก็ตบูรณาการร่วมหน่วยงานในพื้นที่ตรวจคัดกรองลูกเรือ และอำนวยการในการส่งลูกเรือไปยังสถานที่กักตัว

09/07/2020 08:00
 

ว่านนี้ ศรชล.จังหวัด.ภูเก็ต บูรณาการร่วมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือภูเก็ต  ศคท.ศรชล.ภาค 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเรือ SARIKA NAREE สัญชาติไทย จอดทิ้งสมอ ณ บริเวณอ่าวมะขาม มีลูกเรือ 18 คน สัญชาติไทย ทั้งหมด โดยผลการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น ลูกเรือทั้ง 18 คน ไม่พบ ผู้ที่มีอณหภูมิสูงกิน 37.3 องศาเชลเซียส และ ไม่พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสCOVID – 19 ในการนี้ ลูกเรือ ทั้ง 18 คน ได้ลงทะเบียนประสงค์จะเดินทางกลับเข้าราชอาณาจักรไทยผ่าน กระทรวงการต่างประเทศ เรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องจนถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดฯ จึงได้นำตัวลูกเรือทั้งหมด ไปยัง Local Quaantine ณ โรงแรม รีเซ็นตา ภูเก็ต สวนหลวง ต.วิชิต อ.เมือง จว.ภูเก็ต เป็นเวลา 14 วัน ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินๆ เรียบร้อยในกร Local Quarantine คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดภูก็ตมอบหมายให้ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ สห.ทร.ทรภ.3 จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมและดูแลความเรียบร้อยใน Local Quarantine
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,475
ทั้งหมด
1,435,481