กิจกรรม

ส.ทร.๓ ภูเก็ต ->ทัพเรือภาคที่ ๓ ประกอบพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓

พล.ร.ท.สมนึก  เปรมปราโมทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ (ท่านเดิม) ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการทัพเรือภาค ๓ ให้แก่ พล.ร.ท.สิทธิพร  มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ (ท่านใหม่)

ส.ทร.๖ สงขลา ->“ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .....”

ส.ทร.6 สงขลา โดย น.ต.สำราญ  คชกูล รอง ผอ.ส.ทร.6 / รรก.ผอ.ฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .....” 

ส.ทร.๕ สัตหีบ ->กิจกรรม “โอเพ่นเฮาส์ คิดส์ ( OPENHOUSE KIDS )”

น.อ.บงกช ขยันการ ผจก.ร.ร.สัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “โอเพ่นเฮาส์ คิดส์ ( OPENHOUSE KIDS )”

ส.ทร.๖ สงขลา ->สื่อกลางประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ ทรภ.๒ ให้กับประชาชน

พล.ร.ท.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผบ.ทรภ.๒ ให้เกียรติร่วมรับประทานอาหารกับกำลังพล ส.ทร.๖ สงขลา ทั้งนี้ ผบ.ทรภ.๒ กล่าวขอบคุณการให้ความร่วมมือการเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ ทรภ.๒ ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้อง และรวดเร็

ส.ทร.วังนันทอุทยาน ->ประธาน กบว.ทร.และ คณะ ตรวจเยี่ยม ส.ทร.วังนันทอุทยาน

พล.ร.อ.พูลศักดิ์  อุบลเทพชัย หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา/ประธาน กบว.ทร. เดินทางไปตรวจ ส.ทร.วังนันทอุทยาน แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ส.ทร.๒ บางนา ->ประธาน กบว.ทร. และ คณะ เดืนทางไปตรวจเยี่ยม ส.ทร.๒ บางนา

พล.ร.อ.พูลศักดิ์  อุบลเทพชัย หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา/ประธาน กบว.ทร. เดินทางไปตรวจเยี่ยม ส.ทร.๒ บางนา ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๒๑ ก.ย.๖๑


 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,971
ทั้งหมด
490,303