กิจกรรม

กิจการฯ ->รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกเป็น จนท. (ส.ทร.) ในวาระ ต.ค.๖๒ จำนวน ๓๔ อัตรา

กิจการวิทยุกระจายเสียงทหาหรเรือ รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.) ในวาระ ต.ค.๖๒ จำนวน ๓๔ อัตรา

ส.ทร.๑๔ พังงา ->การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลโคกกลอยคัพ ประจำปี 2562

น.ท.อรรฆพงศ์ บรรพบุตร รอง ผอ.ส.ทร.14 พังงา และ รรก.ผอ.ส.ทร.14 พังงา ได้ส่งทีม จนท. ส.ทร.14 พังงา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลโคกกลอยคัพ ประจำปี 2562

ส.ทร.๗ นครพนม ->พิธีถวายสักการะ แด่ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

พล.ร.ต.ระพีพงศ์ โสวรรณ ผบ.นรข. นำกำลังพล พร้อม หน.ส่วนราชการใน จ.นครพนม ประกอบพิธีถวายสักการะ แด่ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือ

ส.ทร.5 พัทยา ->ประธาน กบว.ทร.พร้อมคณะ ฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาอุปสรรค์ข้อขัดข้อง ของ ส.ทร.5 พัทยา

พล.ร.อ.สมหมาย วงษ์จันทร์ ผทค.พิเศษ ทร. และ ประธาน กบว.ทร.พร้อมคณะ ฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาอุปสรรค์ข้อขัดข้อง ของ ส.ทร.5 พัทยา

ส.ทร.5 สัตหีบ ->ประธาน กบว.ทร.พร้อมคณะ ฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาอุปสรรค์ข้อขัดข้อง ของ ส.ทร.5 สัตหีบ

พล.ร.อ.สมหมาย วงษ์จันทร์ ผทค.พิเศษ ทร. และ ประธาน กบว.ทร.พร้อมคณะ ฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาอุปสรรค์ข้อขัดข้อง ของ ส.ทร.5 สัตหีบ

ส.ทร.๑๐ ตราด ->ประธาน กบว.ทร. และคณะ ฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาอุปสรรค์ข้อขัดข้อง ของ ส.ทร.๑๐ ตราด

พล.ร.อ.สมหมาย วงษ์จันทร์ ผทค.พิเศษ ทร. และ ประธาน กบว.ทร. และคณะ ฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาอุปสรรค์ข้อขัดข้อง ของ ส.ทร.๑๐ ตราด 


 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,393
ทั้งหมด
342,247