กิจกรรม

ส.ทร.๔ จันทบุรี ->ร่วมอบรมการให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนกับนายจ้าง ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ

ส.ทร.4 จันทบุรี ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมการให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนกับนายจ้าง ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ณ.ห้องประชุมเสม็ดงาม 2

ส.ทร.๑๐ ตราด ->ถ่ายภาพทำข่าว ประชาสัมพันธ์หน่วย กับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำจังหวัดตราด

ส.ทร.๑๐ ตราด โดย น.ต.สมชาย คมขำ รอง ผอ.รรก.ผอ.ส.ทร.๑๐ ตราด พร้อมกำลังพล ถ่ายภาพทำข่าว ประชาสัมพันธ์หน่วย กับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำจังหวัดตราด ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

ส.ทร.๓ ภูเก็ต ->ผบ.ทรภ.๓ ตรวจเยี่ยม ส.ทร.๓ ภูเก็ต

ผบ.ทรภ.๓ ตรวจเยี่ยม ส.ทร.๓ ภูเก็ต โดยมี น.ท.ธัญญวัฒน์  โอถสานนท์ รอง ผอ.ส.ทร.๓ ภูเก็ต และ รรก.ผอ.ส.ทร.๓ ภูเก็ต ให้การต้อนรับ

ส.ทร.๗ นครพนม ->พิธีเปิดกิจกรรม เดินชิวริมโขง บ่ายสามโมง โล่งสะอาด ณ ลานตะวันเบิกฟ้า อ.เมือง จ.นครพนม

ส.ทร.๗ นครพนม โดย น.ท.อมรศักดิ์ ชนะศึก รอง ผอ. รรก.ผอ.ส.ทร.๗ จัดกำลังพล ร่วมบันทึกภาพ และถ่ายทำข่าว พิธีเปิดกิจกรรม “เดินชิวริมโขง บ่ายสามโมง โล่งสะอาด” ณ ลานตะวันเบิกฟ้า อ.เมือง จ.นครพนม

ส.ทร.๘ พิษณุโลก ->กิจกรรมโครงการ อุ่นกาย อุ่นใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่ ๖

ส.ทร.๘ พิษณุโลก ร่วมกับชมรมสถานีวิทยุ ๑๐ สถานี ๑๒ ความถี่ พิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการ "อุ่นกาย อุ่นใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่๖"

ส.ทร.๗ นครพนม ->ร่วมกับ นรข. ร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก บริเวณสนามหน้าศาลากลาง

ส.ทร.๗ นครพนม โดย น.ท.อมรศักดิ์ ชนะศึก รอง ผอ. รรก.แทน ผอ.ส.ทร.๗ นครพนม ร่วมกับ นรข. ร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก บริเวณสนามหน้าศาลากลาง


 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,269
ทั้งหมด
685,036