ส.ทร. กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ voice of navy
กองทัพเรือรวมใจสู้ภัย covid-19

กองทัพเรือกับความปกติใหม่ วังนัน วังเดิม กำลังพลคนต้นแบบ ...
18/05/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำลังพลกองทัพเรือกับความปกติใหม่ the beginning of new narmal ...
18/05/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

New normal กองทัพเรือสร้างวินัย ปรับวิถีใหม่ เพื่ออยู่รอด covid 19 ...
05/05/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

มาทำความเข้าใจ มาตรการผ่อนปรน 6กิจการ 6กิจกรรม ...
05/05/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

น้ำขึ้น : 2.91 m. @ 20.07     น้ำลง : 0.96 m. @ 13.30     @ ท่าเรือกรุงเทพ (กรุงเทพมหานคร)
พระอาทิตย์ขึ้น : 05.50        พระอาทิตย์ตก : 18.44         @ กองบัญชาการกองทัพเรือ
เวลามาตรฐานประเทศไทย
โดย กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
11:35:02

สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
5,054
ทั้งหมด
885,398