ส.ทร. กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ voice of navy
PR กองทัพเรือ

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ...
02/01/2563
แฟ้มภาพ

วันคล้ายวันปราดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธ้นวาคม ...
02/01/2563
แฟ้มภาพ

วันคล้ายวันสถาปนา กองเรือทุนระเบิด กองเรือยุทธการ ...
02/01/2563
แฟ้มภาพ

สถานที่สำคัญที่ใครเดินทางมาจังหวัดนครพนมไม่ควรพลาด พระธาตุพนม และเวินปลา navy Tri season2 ...
02/01/2563
แฟ้มภาพ

น้ำขึ้น : 2.91 m. @ 09.31     น้ำลง : 1.54 m. @ 03.31     @ ท่าเรือกรุงเทพ (กรุงเทพมหานคร)
พระอาทิตย์ขึ้น : 06.35        พระอาทิตย์ตก : 18.26         @ กองบัญชาการกองทัพเรือ
เวลามาตรฐานประเทศไทย
โดย กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
06:12:16

สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
734
ทั้งหมด
338,566