ข่าวเด่น

นายกรัฐมนตรี พร้อมนำคณะ เดินทางเข้าร่วมประชุมผู้นำเอเชียยุโรป ที่ประเทศเบลเยี่ยม ระหว่าง 18-20 ต.ค.นี้ ซื่งจะเป็นการหารือความมั่นคงรวมทั้งเสรีภาพทางไ

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ได้โพสต์ข้อความ ผ่านเฟซบุ๊ก ประยุทธ์ จันทร์โอชา   ว่า  กำลังเตรียมตัวเดินทางไปเบลเยี่ยมเพื่อร่วมประชุมผู้นำเอเชียยุโรป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยืนยัน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างรายได้ให้คนไทยทั่วประเทศได้อย่างเป็นรูป

  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยบูรณาการความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน

อธิบดีกรมการค้าภายใน เชื่อมั่นมาตรการเร่งผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ และเร่งรัดการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 จะช่วยแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำลงได้

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมันในขณะนี้อ่อนตัวลงมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 3 บาท และการส่งออกเริ่มถดถอยลง รัฐบาล โดยคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ จึงมีมติแก้ปัญหา 3 มาตรการ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนใ

องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับ เยี่ยมคำนับของ ผู้บัญชาการกองกำลัง สหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโด - แปซิฟิก กระชับสัมพันธ์ไทย-ส

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ให้การต้อนรับ เยี่ยมคำนับของ ผู้บัญชาการกองกำลัง สหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโด แปซิฟิก กระชับสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เติมน้ำในเขื่อนบรรลุเป้าตามแผน ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรตามที่ได้รับการร้องขอ

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำจากภาวะฝนทิ้งช่วงทั้งในบริเวณลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ ทั่วประเทศ และพื้นที่การเกษตรตามที่เกษตรกรและอาสาสมัคร  ฝนหลวงร้องข

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำเสนอศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในที่ประชุมคณะกรรมการความมั่นคงด้านอาหาร

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการความมั่นคงด้านอาหารโลก ครั้งที่ 45 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 -19 ตุลาคม

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา รายงานสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ตำบลบางเหรียง อ.ทับปุด กลับสู่ปกติแล้ว พร้อมเตรียมรับมืออุทกภัยตลอดฤดูมรสุม

 นายสายัญ กิจมะโน หัวหน้าป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา กล่าวถึงกรณีที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง  สั่งการจังหวัดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง ในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงเดือ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนุนมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์ม ร่วมมือกับทุกภาคส่วนพัฒนาปาล์มทั้งระบบ

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากปริมาณความต้องการใช้น้ำมันปาล์มในตลาดโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นน้อยกว่าปริมาณการผลิต ทำให้สต็อกน้ำมันปาล์มโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบกับอินเดียซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าลำดับที่

นายกรัฐมนตรี สั่งทบทวน ร่าง พ.ร.บ.ไซเบอร์ โดยย้ำเจตนารมณ์ สร้างกฎหมายที่ทันสมัย คุ้มครองครอบคลุม และเป็นธรรมต่อทุกคน

  พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยังไม่ได้รับรายงานในรายละเอียดเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฉบับที่สำนักงานคณะกร

ครม. เห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ข้อ เน้นการสร้างศักยภาพและสร้างภ

  พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ปี 2562-2564 ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้เสนอ ซึ่งเป็นแผนที่ต่อเนื่องจ

นายกรัฐมนตรี ยืนยันเปลี่ยนตัวหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามความเหมาะสม พร้อมเตรียมหารือนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย แก้ปัญหาร่วมกั

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวถึงเหตุผลการเปลี่ยนตัวหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากพลเอก อักษรา เกิดผล มาเป็นพลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ อดีตแม่ทัพภาค 4 ว่าที่ผ่านมาพลเอ

นายกรัฐมนตรี แนะประชาชนทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติหลังประกาศใช้ เพื่อนำพาประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ พ.ศ. 2561 - 2580 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยถือเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ที่ทุกส่วนจะต้องนำไปปฏิบัติเพื่อก้าวสู่วิสัยทัศน์มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เ

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา มั่นใจรายได้เข้าเป้า 3 ล้านล้านบาท แม้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลง แต่ไม่กระทบภาพรวมการท่องเที่ยวไทย

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวเดือนกันยายน ปี 2561 ว่า การท่องเที่ยวจะสามารถสร้างรายได้ 3 ล้านล้านบาท ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เตรียมเปิดจองโครงการบ้านล้านหลัง ภายในเดือนธันวาคม 61 ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค พร้อมให้ผู้ซื้อเข้าอยู่อาศัยได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยถึง การดำเนินโครงการบ้านล้านหลัง ภายใต้กรอบวงเงินรวม 60,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

รมช.คลัง เผย ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขณะที่ โฆษกคณะกรรมาธิการ ระบุ ที่ประชุม กมธ.มีมติแก้ไขร่าง พ.ร

 นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง ในฐานะประธาน กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในการพิจารณากฎหมาย จึงไม่สามารถบอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ สำหรับเนื้อหาในร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ของ กมธ.ได้ลดเพดานอัตรา


 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
435
ทั้งหมด
545,673