Navy Variety 7 April
ประชุมวิชาการ#2
ประชุมวิชาการ#1
สัมภาณ์โฆษก ทร. เรื่องเรือดำน้ำ
การสาธิตช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ
Navy variety
น้ำขึ้น : 2.67 m. @ 09:00 น้ำลง : 1.12 m. @ 17.17
พระอาทิตย์ขึ้น : 06:39         พระอาทิตย์ลง : 18:25
เวลามาตรฐานประเทศไทย
โดย กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
00:56:08
จำนวนผู้เข้าชม 62053 คน